1. Formularia
  2. FTO
  3. Inloggen

Wat is een formularium?

Een formularium is een bondige samenvatting van medicamenteuze adviezen bij een ziekte of indicatie, waarover tussen zorgverleners overeenstemming bestaat. Het formularium reikt de (huis)arts een handvat aan bij het voorschrijven van geneesmiddelen die in aanmerking komen bij een bepaalde indicatie. Hierbij worden per symptoom, klacht of ziekte behandelopties aangeboden, onderverdeeld in behandelstappen en/of therapiekeuze. Formularia kunnen gebundeld worden op landelijke, regionaal en zelfs lokaal niveau.

Over formularium.nl

Formularium.nl is een initiatief van Digitalis. De komende tijd zal deze site zich ontwikkelen tot een platform voor gebruikers én starters van een digitaal formularium als onderdeel van een Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS). Deze formularia worden gebruikt in combinatie met Prescriptor, de EVS-module van Digitalis.

Hoe werken digitale formularia?

Digitale formularia kunnen middels een licentiesleutel worden ontsloten in Prescriptor, de EVS-module van Digitalis. Deze module is aanwezig bij de meeste huisartsinformatiesystemen (HetHIS, MicroHIS, CGM Huisarts, OmniHIS, Promedico, TransHIS en Zorgdossier), de meeste huisartsenposten (Callmanager en Topicus HAP) en een aantal GGZ- en verpleeghuissystemen (CRSInternet, Extenzo, Epos, Curasoft en Asterisque).
Op dit moment zijn er naast het EVS van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG-EVS) ook het Nijmeegs Formularium en ETAS beschikbaar. Zie formularium bestellen.

Farmacotherapie-overleg

Voor de opzet en onderhoud van een formularium en/of het implementeren van therapie-afspraken in het kader van farmacotherapie-overleg (FTO) is er een onderhoudstool beschikbaar, de zogenaamde Formularium-Wizard. Hiermee kunnen zorggroepen en zorginstellingen hun eigen formularium samenstellen en implementeren binnen Prescriptor. Landelijke, regionale en/of lokale zijn ook goed naast elkaar in de praktijk toepasbaar.

Heeft u vragen over formularia of wilt u zelf een indicatiegericht formularium opstellen? Neem dan contact op met Rob Brenninkmeijer, formularium@digitalis.nl.